lördag 1 december 2012

Historik om knutkorgar


Hedesunda skeppan  "Häsun'skäppan"

Hedesundaskäppan är en knutkorg av mycket gammalt ursprung. Den här typen av korgar har även använts i andra delar av landet, också i Norge, Finland, Baltikum och Albanien.
När bönderna, i gamla tider, for med kyrkbåtarna på Dalälven in mot Hedesunda kyrka hade de kyrkskäppan med. I den större låg ombyten med kläder, förning och annat som kunde behövas under dagen. I den mindre rymdes psalmboken och katekesen.
Skäpporna användes till vardags också för förvaring av bröd, äpplen, garn, bär, mm.
Tillverkningen av knutkorgar upphörde så småningom men inte i Hedesunda. Där fortsatte den att tillverkas för den egna bygdens behov. Hedesunda var i gamla tider ett tämligen slutet samhälle, influenserna utifrån få. Hedesundaborna föll inte i farstun över nymodigheter. De höll gärna fast vid det gamla beprövade, dit hörde skäppan.
Det var fö. bara i Hedesunda som knutkorgen kallades skäppa (kanske efter det gamla rymdmåttet "skäppa"). I Hälsingland kallades den just knutkorg.
De flesta Hedesundaskäppor målades i blått, blågrönt och rött, mönstrade med prickade romber. Grepen var rak, formen oftast rektangulär, med spånen satta på ett speciellt låsande sätt.
Fortfarande finns det gamla skäppor som går i arv inom de gamla hedesundasläkterna.
Sedan 1993 ingår tillverkning av skäppan i slöjdundervisningen på Västerbergs folkhögskola. Och slöjdare i trakten ser till att den finns att köpa för hugade spekulanter. Till glädje för alla som uppskattar gediget hantverk.
Text: Länsmuseet

Denna text är hämtad från Hedesunda Hembygdsförenings hemsida.

1 kommentar: